Ana Sayfa
Hacettepe Üniversitesi Su Kimyası Laboratuvarı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilimdalı bünyesinde 1987 tarihinde faaliyet geçmiştir.

Su kimyası Laboratuvarında rutin olarak;
- içme suları, sulamasuları, kullanma suları, sıcak (termal) sular, mineralli suların fiziksel ve kimyasal analizleri,
- iz ve toksik element analizleri,
- su kaynaklarının mikrobiyolojik analizleri,
- su kaynaklarında (akarsu, göl, bataklık, deniz vb.) kirlilik araştırmaları yapılmaktadır.

Su Kimyası Laboratuvarında bu rutin su analizleri dışında araştırma amaçlı; katı malzemelerin (toprak, dip çamuru, sediman, vb.) fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için analizler de yapılmaktadır.

Örneklerde istenilen su kalite parametreleri, örneklerin alınması, korunması ve analizlerinde uluslararası kabul gören ve bilimsel gelişmelere göre düzenli olarak güncellenen, APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Work Association) ve WPCF (Water Pollution Control Federation) tarafından hazırlanan Standard Methods For the Examination of Water and Waste Water test standartları uygulanır.

Su Kimyası Laboratuvarı, modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış olup, teknik personel su analizleri konusunda eğitimli ve deneyimlidir.

Laboratuvar hizmetlerinin kalitesi her yıl Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
Beytepe, 06800 Ankara
Tel: (312) 297 77 00