Teknik Altyapı
Malzeme Model
Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi Perkin Elmer Model 2280
Grafit Fırını Perkin Elmer 2333
Grafit Fırını Programlayıcısı Perkin Elmer HGA 300 9168
Civa Hidrür sistemi MHS -10
Spektrofotometre Bausch Lomb Model Mini 20
Spektrofotometre Bausch Lomb Model Spectronic 21
Spektrofotometre S106 WPA
Gaz Kromotografi VARIAN model 3400
Kütle Spektrometresi Thomson CSF TSN206C
C.O.D Analyser ELE International
Kolorimetre JENWAY 6061
Ph metre ORION 290A
Konduktivite metre ORION 120
Kondüktans Metre YSI Model 32
Turbiditemetre JENWAY 6035
Santrifüj WIFUG
Kontrol Üniteli Su Banyosu Nüve Model SB100
Deiyonize saf su Cihazı Heraeus
Monodistile saf su cihazı ELE International
İyon Analizörü ORION Model 407A
Renk Komparatörü WACOLOR
Refraktometre Atago


Saha Ekipmanları

Malzeme Model
pH Metre ORION Model 231
pH Metre ORION Model 231
pH Meter ELE International
pH Meter Hanna microcomputer
pH Meter ORION 230A
Oksijen Metre YSI Model 57
Oksijen Metre YSI Model 51B
Kondüktans Metre AGB-10
Kondüktans Metre AGB-10
SCT Metre YSI Model 33
SCT Metre YSI Model 33
SCT Metre YSI Model 33
Hydrolab Data Sonde-3
Otomatik Örnekleyici  
Hacettepe Üniversitesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
Beytepe, 06800 Ankara
Tel: (312) 297 77 00