İletişim

Adres : Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı 06800 Beytepe/ANKARA
Faks : (312) 299 77 00


Laboratuvar Sorumlusu :

Dr. Öğretim Üyesi Türker Kurttaş
Tel : 297 77 00

Laboratuvar Çalışanları :

Öğr. Gör. Füsun Muslu

Tel : 297 64 36 - 297 77 00

Hacettepe Üniversitesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
Beytepe, 06800 Ankara
Tel: (312) 297 77 00