Analiz Sonuçlarının Kontrolü

Hacettepe Üniversitesi Su kimyası Laboratuvarında yapılan analizlerin doğruluk ve hassaslıkları düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu amaçla Uluslararası Atom Enerji Ajansı Viyana Laboratuvarlarına ait laboratuvarlar arası kontrol (interlaboratory comparison) su örneğinde yapılan analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

ANALİZİ YAPAN LAB. Ca Mg Na K Top Katyon
IAEA 2,32 0,78 0,88 0,06 4,04
HU SKL 2,582 0,720 0,709 0,078 4,089

ANALİZİ YAPAN LAB. CO3 HCO3 Cl SO4 Top Anyon
IAEA 0,00 2,74 0,86 0,25 3,85
HU SKL 0,111 2,942 0,790 0,255 4,098

Analiz sonuçları meq/l olarak verilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
Beytepe, 06800 Ankara
Tel: (312) 297 77 00