Rutin Analizler

Analiz Türü Analiz Hassasiyeti Analiz Yöntemi
pH ± 0.01 Elektrod ölçümü
Elektriksel İletkenlik (EC)   Elektrod ölçümü
Tuzluluk   Elektrod ölçümü
Serbest Karbondioksit(CO2)   Elektrod ölçümü
Çözünmüş Oksijen (DO)   Elektrod ölçümü
Bulanıklık   Spektrofotometrik
Toplam askıdaki katı(TSS)   Filtre metodu
Toplam çözünmüş katı (TDS)   Elektrod ölçümü
Buharlaştırma Kalıntısı(105°C veya 180°C)   Tartımla
Renk    
Koku ve Tad    
Alkalinite (CO3-2¸ HCO3-¸ OH-) ± 0.01 meq/l Titrasyon
Asidite ± 0.01 meq/l Titrasyon
Klorür (Cl-) ± 0.01 mg/l Titrasyon
Sülfat (SO4-2) ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Nitrit (NO2-) ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Nitrat (NO3-) ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Amonyak (NH3) ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Fosfat (PO4-2) toplam ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Ortofosfat ± 0.001 mg/l Spektrofotometrik
Silisyum dioksit (SiO2)   Spektrofotometrik
Bromür (Br-)   Elektrod ölçümü
Florür (F-)   Elektrod ölçümü
Iyodür (I -)   Elektrod ölçümü
Bor (B)   Spektrofotometrik
Toplam Koliform   Filtre metodu
Fekal Koliform   Filtre metodu
Kalsiyum (Ca) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Magnezyum (Mg) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Sodyum (Na) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Potasyum (K) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Sertlik (Tek İstenirse)   Hesapla
Bakır (Cu) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Demir (Fe) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Çinko (Zn) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Manganez (Mn) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Nikel (Ni) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Kobalt (Co) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Krom (Cr) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Kadmiyum (Cd) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Kurşun (Pb) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Lityum (Li) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Selenyum (Se) ± 0.001 mg/l Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Hacettepe Üniversitesi
Su Kimyası Laboratuvarı
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
Beytepe, 06800 Ankara
Tel: (312) 297 77 00